onsdag 27 januari 2010

Långåsens skola


Långåsens skola, med fastighetsbeteckning Västringshult 1:7, byggdes under 1920-talet. Skolan ritades och bygdes av en byggare som hade bott i Chicago. Nysundshembygdsförening köpte in skolan 1978 av Ellen Lindström. Skolan hade då använts av Lindström som fabrikslokal vid tillverkning av jordgubbslådor.
Hedebyborna TV-speltet som spelades in under 1979 använde Långåsens skola för de skolscener som finns med i serien. Enligt sagesmän hade filmteamet inte accepterat skolan som kulis om vägen utanför hade varit asfalterad som den ä idag. Grusvägen och miljön runt omkring bäddade alltså tillsammans med den väl bevarade genuina skolmiljön från 40-tal för att skolan användes som kulis i TV-serien. För intäkterna från inspelningen målades skolan utvändigt.
Under åren efter inköpet samlades verktyg och husgeråd in från bygden. Dessa användes i en muséeutställning som är permanent i skolans gamla kombinerade gymnastik och slöjdsal. Under åren har skolorna i bygden besökt Långåsens skola och museet för att kunna uppleva skolmiljön från 30- 40-tal samt se på verktyg och husgeråd från i huvudsak 1900-talets första hälft eller äldre.
Underhållet av skolan samlar varje år ett antal av medlemmarna vi gemensamma arbetsmöten under vår och sommar. De tre senaste åren har bygdespel uppförts i skolan av föreningens medlemmar vid det årligen återkommande hembygdgårdens dag.
/Ove

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Counter

Website counter