söndag 31 januari 2010

Svan i Letälven


Dramatik vid Letälvens flygplatsen, Åtorp. De dimmiga förhållanden som rådde på Letälven mitt i Åtorp var en av de orsakerna till flera incidenter som inträffade vid landningsbanan på älven. Kaoset på de överfyllda taxibanorna fick sin kulmen då en tungt lastad flygare gick in för landning tvärs dessa transportleder. Några amfibierna försökte inta u-läge just som den tyngre trafiken närmade sig ’touch down’. Ansvarig flygare tycktes lite mörk i ögonen efteråt.
/Ove

torsdag 28 januari 2010

Solnedgång en snörik dag

Vy över snötäckta fält vid Billinge i solnedgången eller straxt efter. Skidspåren kan skönjas i kanten av fälten. Tänkte skriva åkern men jag vet inte om det är det då det har varit golfbana men är något annat nu. Klätt i snö spelar det inte någon stor roll. Vackert, sköna skidspår. Det är bara ge en eloge till Ragnar Berglund för spåren.
Bilden är tagen i söndags, idag är vy annorlunda.
/Ove

onsdag 27 januari 2010

Långåsens skola

Ytterligare en bild på Långåsens skola
/Ove

Långåsens skola


Långåsens skola, med fastighetsbeteckning Västringshult 1:7, byggdes under 1920-talet. Skolan ritades och bygdes av en byggare som hade bott i Chicago. Nysundshembygdsförening köpte in skolan 1978 av Ellen Lindström. Skolan hade då använts av Lindström som fabrikslokal vid tillverkning av jordgubbslådor.
Hedebyborna TV-speltet som spelades in under 1979 använde Långåsens skola för de skolscener som finns med i serien. Enligt sagesmän hade filmteamet inte accepterat skolan som kulis om vägen utanför hade varit asfalterad som den ä idag. Grusvägen och miljön runt omkring bäddade alltså tillsammans med den väl bevarade genuina skolmiljön från 40-tal för att skolan användes som kulis i TV-serien. För intäkterna från inspelningen målades skolan utvändigt.
Under åren efter inköpet samlades verktyg och husgeråd in från bygden. Dessa användes i en muséeutställning som är permanent i skolans gamla kombinerade gymnastik och slöjdsal. Under åren har skolorna i bygden besökt Långåsens skola och museet för att kunna uppleva skolmiljön från 30- 40-tal samt se på verktyg och husgeråd från i huvudsak 1900-talets första hälft eller äldre.
Underhållet av skolan samlar varje år ett antal av medlemmarna vi gemensamma arbetsmöten under vår och sommar. De tre senaste åren har bygdespel uppförts i skolan av föreningens medlemmar vid det årligen återkommande hembygdgårdens dag.
/Ove

onsdag 20 januari 2010

Allé i vinterskrud

Det är en allé som finns någonstans längs vägen Lidköping-Trollhättan. Vinterlandskapet var just då mycket vackert även om det var molnligt och grått.
/Ove

fredag 15 januari 2010

Åtrop bron

Ytteligare en bild idag. Bropelaren på bron i Åtorp. Vinter kallt.
/Ove

Istappar och rosor

Har visat denna bild på bloggen 21krativa26-bloggen men jag förstår att det är flera som inte följer den bloggen. Gillar bilden som togs i motljus en eftermiddag med kallt väder.
Ove

onsdag 13 januari 2010

Åtorp med bron över Letälven

Lördagseftermiddag efter solnedgången. Det kalla vädret gör att ångan stiger från det öppna vattendraget nära bron.

Två bilder på koltrast

Två bilder på en koltrasthona som äter rönnbär (eller om det är oxelbär). Bilderna tagna Nyårsdagen.

måndag 4 januari 2010

Frostiga rosenblad

Jul och nyårshelgerna har passerat utan att sidan uppdaterats, av olika anledningar. En anledning är omorganisering av min dator. Det har tagit tid mellan övriga göromål. Har dock haft en och annan skön vinter promenad med kamera. Vinterns skönhet har visat sig här i Värmland-Närke trakterna.
Här är en bild på det trädgårdsarbetet som inte gjordes färdigt i höstas. Fokallängd 100 mm, tid 1/500 sek, bländare 5,6.
Det enda klagomålet jag lyckas få till är att kameran tycks bära sig konstigt åt när temperaturen sjunker under -15 C. Det har dessutom varit så kallt eller kallare ganska ofta under drygt en vecka. Det är dock inte värre än att det går att åtgärda genom att öppna jackan och stoppa in kameran innanför en stund.

Counter

Website counter